CUỘC HẸN TRỰC TUYẾN

Chúng tôi cung cấp 3 dịch vụ Tư vấn mua hàng, Besppoke và Tư vấn quà tặng.

Để gặp Tư vấn bán hàng và NTK Tiny Ink , vui lòng chọn dịch vụ và đặt lịch.

Shopping Advice

Advice choosing a correct Ready-to-Wear size.

BOOKING

Bespoke

Designer advises our bespoke and made-to-measure services.

BOOKING

Personalized Gifts

Advice chooses a special gift or a costume size for your love.

BOOKING