City Of Star / Campaign

City Of Star / Campaign

Khi nghĩ đến những sản phẩm khác biệt chúng tôi tạo ra mỗi ngày, đến những người phụ nữ với tâm hồn tự do và không thể trộn lẫn, đến những người hoạ sĩ, nghệ nhân thủ công sống cùng đam mê & tác phẩm.
Và nghĩ đến Sài Gòn,
Chúng tôi có #Cityofstars

 

 

Họ là những người đầy ước mơ
Những người sống với đam mê
#Standout từ đám đông và là chính mình
Để yêu và được yêu,
Tại thành phố của những vì sao
 
 
 
 

 

 

Sài Gòn 03/2017

#Celebrate #Women #Free #Unique #TinyInk #Hand-Painted

Model: Trang Khieu

Photo: BinCio

Styling & Production Assistant: Jinhoon

MUA: Đinh Trần

Được sản xuất bởi Tiny Ink