CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chào mừng bạn đến với Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TINY INK. trang web, tại URL www.tinyink.com.vn ("Website").

Vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo mật này, nó áp dụng mỗi khi bạn truy cập Trang web, ngay cả khi bạn không mua các sản phẩm được bán trên đó. Vui lòng đọc Các Điều khoản và Điều kiện sử dụng chung nếu bạn chưa làm như vậy, vì chúng chứa thông tin quan trọng về các hệ thống bảo mật được trang web sử dụng. 

Xin lưu ý rằng Chính sách bảo mật này đảm bảo rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân sẽ được thực hiện tuân thủ các quyền và tự do cơ bản, cũng như tôn trọng phẩm giá của chủ thể dữ liệu, đặc biệt liên quan đến bảo mật, nhận dạng cá nhân và quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân. 

Bộ điều khiển dữ liệu của dữ liệu được thu thập và xử lý trên Trang web và trong Cửa hàng trực tuyến

Liên quan đến việc xử lý dữ liệu được thu thập và xử lý thông qua Trang web, bạn được thông báo rằng:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TINY INK. (sau đây cũng chỉ là "TINY INK") là bộ điều khiển tự trị xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng truy cập Trang web, bao gồm duyệt dữ liệu, dữ liệu tiếp thị và hồ sơ.

TINY INK là bộ điều khiển chung của việc xử lý dữ liệu được kết nối và tương quan với doanh số bán hàng được thực hiện thông qua Cửa hàng trực tuyến trong Trang web và các hoạt động hỗ trợ trước và sau bán hàng liên quan.

Dưới đây bạn sẽ tìm thấy thông tin cụ thể hơn về việc xử lý dữ liệu được thu thập và xử lý thông qua Trang web.

Chính sách bảo mật được cung cấp bởi TINY INK với tư cách là Bộ điều khiển tự trị

1. Thông tin về Bộ điều khiển dữ liệu và Bộ xử lý dữ liệu được chỉ định

Bộ điều khiển dữ liệu là CTCP Thương mại Dịch vụ TINY INK với văn phòng đăng ký tại 4/4 Phan Khắc Bình, Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Thông tin và chi tiết liên hệ của Nhân viên bảo vệ dữ liệu

TINY INK đã bổ nhiệm Nhân viên bảo vệ dữ liệu của riêng mình (sau đây còn được gọi là "DPO") có thể được liên lạc bằng cách gửi email đến địa chỉ sau: customercare@tinyink.com.vn.

3. Loại và mục đích của việc xử lý được thực hiện trên Trang web

Các loại dữ liệu cá nhân khác nhau được thu thập và xử lý thông qua Trang web, cho các mục đích khác nhau và theo những cách khác nhau. Cụ thể hơn:

(a) dữ liệu cá nhân liên quan đến duyệt web được xử lý cả với mục đích cho phép Trang web hoạt động bình thường và cho mục đích tiếp thị. Về vấn đề này, vui lòng đọc "Chính sách cookie" trong Khu vực pháp lý của Trang web;

(b) dữ liệu cá nhân do người dùng tự nguyện cung cấp (ví dụ: địa chỉ email, thông tin cá nhân, mật khẩu được cung cấp khi hoàn thành mẫu đăng ký "Tài khoản của tôi") hoặc có được hợp pháp trong quá trình tương tác của người dùng với trang web, để đáp ứng yêu cầu của người dùng và cung cấp các dịch vụ, hỗ trợ và thông tin được yêu cầu liên quan đến các sản phẩm và thương hiệu TINY INK. Xin lưu ý rằng đăng ký và truy cập thông qua hồ sơ mạng xã hội liên quan đến việc tiết lộ một số dữ liệu nhất định (bao gồm Tên, Họ, Email và bất kỳ dữ liệu nào khác liên quan đến người dùng và trình bày trên cùng một mạng xã hội) bởi mạng xã hội được chọn. Dữ liệu này, cũng như duyệt dữ liệu được thu thập bằng cookie, sẽ bổ sung và nâng cao hồ sơ của bạn và hồ sơ khách hàng của bạn để cho phép TINY INK biết bạn tốt hơn. Trong mọi trường hợp, điều này sẽ chỉ xảy ra nếu trước đây bạn đã chấp nhận tiết lộ một số dữ liệu của mình bằng nền tảng truyền thông xã hội trong quá trình sử dụng chức năng đăng ký thông qua đăng nhập mạng xã hội và / hoặc nếu bạn đã cho phép sử dụng cookie phân tích và tiếp thị thông qua các phương pháp có mặt trên trang web. Trong một số trường hợp, phương tiện truyền thông xã hội cũng yêu cầu một số phản hồi và thông tin về việc sử dụng đăng nhập. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo các tài liệu bảo mật có liên quan trên mạng xã hội;

(c) với sự đồng ý rõ ràng của người dùng, TINY INK có thể xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng cho mục đích tiếp thị, tức là gửi cho người dùng (sử dụng các công cụ truyền thống và các công cụ viễn thông như bản tin, e-mail, tin nhắn văn bản, MMS và tin nhắn thông minh) thông tin và cập nhật về sản phẩm, bán hàng, chiến dịch quảng cáo, sự kiện và các sáng kiến khác được quảng bá bởi TINY INK;

(d) với sự đồng ý rõ ràng của người dùng, TINY INK cũng có thể xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng với mục đích nghiên cứu thói quen và lựa chọn mua sắm để làm cho sản phẩm và sáng kiến phù hợp hơn với thị hiếu và nhu cầu của khách hàng.

Ngoại trừ dữ liệu duyệt web, được bao phủ bởi Chính sách Cookie, xử lý dữ liệu cá nhân dựa trên:

1. sự đồng ý của người dùng, nếu có, cho các mục đích được đề cập tại điểm b) - với tài liệu tham khảo độc quyền về đăng nhập mạng xã hội - và tại các điểm d) và e);

2. lợi ích hợp pháp của cả TINY INK trong việc cung cấp các dịch vụ của Trang web và của người dùng trong việc duyệt Trang web đúng cách và / hoặc lợi ích hợp pháp của TINY INK trong việc đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào từ khách hàng.

Xin lưu ý rằng, dựa trên nguyên tắc quan tâm hợp pháp, TINY INK có thể liên hệ với bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ và sản phẩm tương tự như những gì bạn đã mua trước đó. Xin lưu ý rằng, dựa trên luật pháp hiện hành, loại liên hệ này (được gọi là "thư rác mềm") không yêu cầu sự đồng ý. Tuy nhiên, bạn có thể bất cứ lúc nào yêu cầu ngừng xử lý và TINY INK sẽ làm như vậy mà không chậm trễ.

4. Nguồn dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân được thu thập bởi TINY INK được cung cấp trực tiếp bởi người dùng, ngoại trừ dữ liệu duyệt web được đề cập trong đoạn 2 (a) ở trên và dữ liệu được thu thập trong quá trình đăng ký và truy cập thông qua hồ sơ mạng xã hội, như được mô tả trong đoạn 2 (b) ở trên.

5. Nghiên cứu thói quen và lựa chọn mua hàng của người dùng

Như được mô tả trong đoạn 2 (d) ở trên và với sự đồng ý rõ ràng của người dùng, TINY INK có thể xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng với mục đích nghiên cứu thói quen và lựa chọn của người dùng để làm cho các sản phẩm và sáng kiến TINY INK đáp ứng tốt hơn thị hiếu và nhu cầu của khách hàng. Với sự trợ giúp của các công cụ tự động, TINY INK sẽ xử lý dữ liệu liên quan đến giá trị và tần suất mua hàng (bao gồm cả nếu mua hàng được thực hiện trong thời gian bán hàng) cũng như loại sản phẩm được mua (như phụ kiện, quần áo, thời trang cao cấp, quần áo may sẵn) trong một khoảng thời gian cụ thể. Mục tiêu duy nhất của nghiên cứu này là cung cấp cho khách hàng và người dùng các sản phẩm, dịch vụ và sáng kiến phù hợp hơn với thị hiếu và nhu cầu của họ. Về mặt này, xin lưu ý rằng nghiên cứu về hành vi của người dùng và khách hàng sẽ được thực hiện một cách không xâm phạm.

Như được mô tả trong đoạn 2 (a) ở trên và với sự đồng ý rõ ràng của người dùng, TINY INK có thể xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng, sử dụng các công cụ tự động, để nghiên cứu cookie để theo dõi duyệt web trên Trang web và đề xuất các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với hoạt động duyệt web.

6. Phương pháp mà TINY INK sử dụng để xử lý dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân được thu thập bởi TINY INK thông qua Trang web được xử lý chủ yếu bằng cách sử dụng chủ yếu là cntt và các phương pháp và công cụ viễn thông, áp dụng các biện pháp bảo mật để giảm thiểu nguy cơ phá hủy hoặc mất mát, thậm chí là tình cờ, dữ liệu, truy cập trái phép hoặc xử lý hoặc xử lý trái phép không tuân thủ mục đích thu thập được nêu trong Chính sách bảo mật này.

Tuy nhiên, do tính chất của môi trường trực tuyến, các biện pháp như vậy không thể hạn chế hoàn toàn hoặc loại trừ bất kỳ nguy cơ truy cập trái phép hoặc mất dữ liệu. Để đạt được điều này, bạn nên định kỳ kiểm tra xem máy tính của bạn có được trang bị phần mềm đầy đủ để bảo vệ việc truyền dữ liệu mạng, cả đến và đi (như hệ thống chống vi-rút được cập nhật) và nhà cung cấp dịch vụ Internet đã thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh truyền dữ liệu mạng (như tường lửa và bộ lọc thư rác).

Trên www.tinyink.com.vn mỗi lần mua hàng được thực hiện trong sự bảo mật tối đa do việc sử dụng các hệ thống công nghệ tiên tiến nhất và mã hóa (SSL).

7. Tính chất bắt buộc hoặc tùy chọn của việc cung cấp dữ liệu

Ngoại trừ dữ liệu duyệt web, việc cung cấp và thu thập được quy định bởi Chính sách Cookie (phần 7 của trang này "Cookie"), việc cung cấp cho TINY INK dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua Trang web, cả để đáp ứng các yêu cầu và truy vấn từ người dùng, và để tiếp thị và nghiên cứu về thói quen và sở thích của người tiêu dùng là miễn phí, tự nguyện và tùy chọn. Việc không làm như vậy không ngăn cản việc sử dụng Trang web nhưng có thể khiến TINY INK không thể trả lời các yêu cầu về thông tin và truy vấn hoặc gửi thông tin, cập nhật, bản tin và lời mời đến các sự kiện TINY INK.

8. Danh mục người nhận dữ liệu cá nhân

TINY INK chỉ tiết lộ dữ liệu cá nhân của người dùng Trang web trong phạm vi pháp luật cho phép và phù hợp với các quy định được nêu dưới đây. Ngoài điều đó được nêu trong điểm 2 b. ở trên (tức là đăng nhập phương tiện truyền thông xã hội), dữ liệu cá nhân có thể được tiết lộ cho:

1. Nhân viên, chuyên gia tư vấn của TINY INK, đóng vai trò là bộ xử lý được ủy quyền cho mục đích tổ chức nội bộ hoạt động của công ty;

2. các công ty trong cùng Tập đoàn với bộ xử lý dữ liệu được chỉ định, để thực hiện các hoạt động và dịch vụ hợp đồng (như dịch vụ thu thập tại cửa hàng) cũng như thực hiện các hoạt động tiếp thị cụ thể (như mời người dùng đến các sự kiện địa phương); và

3. các công ty thực hiện các dịch vụ kỹ thuật và tổ chức cụ thể liên quan đến Trang web (dịch vụ CNTT và dịch vụ tiếp thị) cho TINY INK làm bộ xử lý dữ liệu.

Dữ liệu cá nhân cũng có thể được tiết lộ cho:

1. cảnh sát hoặc tòa án, theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu chính thức của các bên đó, hoặc khi có cơ sở đáng kể để tin rằng việc cung cấp dữ liệu đó là hợp lý cần thiết để (1) điều tra, ngăn chặn hoặc hành động liên quan đến các hoạt động nghi ngờ bất hợp pháp hoặc hỗ trợ các cơ quan giám sát và giám sát của chính phủ; (2) bảo vệ chống lại bất kỳ khiếu nại hoặc cáo buộc nào của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bảo vệ an ninh của trang web và công ty của mình; hoặc (3) thực hiện hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc bảo mật của TINY INK, các công ty trong cùng một nhóm, chi nhánh, khách hàng, nhân viên hoặc bất kỳ bên nào khác.

9. Thời gian lưu giữ dữ liệu

Dữ liệu cá nhân được cung cấp cho mục đích tiếp thị và hồ sơ được lưu giữ trong khoảng thời gian cần thiết cho việc xử lý cụ thể, cũng dựa trên lĩnh vực hoạt động cụ thể (sản phẩm xa xỉ) và ghi nhớ sự quan tâm của khách hàng trong việc nhận được thông tin cập nhật về sản phẩm, sự kiện và chương trình thời trang do TINY INK tổ chức.

10. Quyền sử dụng được pháp luật về quyền riêng tư công nhận

Người dùng có quyền nhận được, bất cứ lúc nào, xác nhận từ TINY INK về việc liệu Dữ liệu cá nhân liên quan đến họ có đang được xử lý hay không, cho dù dữ liệu chưa được đăng ký và thông tin liên lạc ở dạng dễ hiểu của Dữ liệu đang được xử lý. Người đó cũng có quyền lấy thông tin về nguồn dữ liệu cá nhân; mục đích và phương pháp xử lý; logic liên quan đến bất kỳ xử lý dữ liệu điện tử nào; chi tiết về bộ điều khiển dữ liệu và bộ xử lý dữ liệu; tên của các thực thể và danh mục thực thể mà Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được tiết lộ hoặc có thể truy cập Dữ liệu Cá nhân của bạn, ví dụ, dưới dạng bộ xử lý dữ liệu hoặc bất kỳ bên nào khác được phép xử lý dữ liệu. Người dùng cũng có quyền yêu cầu cập nhật, chỉnh sửa hoặc sửa đổi dữ liệu cá nhân, xóa, ẩn danh hoặc hạn chế dữ liệu cá nhân đã được xử lý bất hợp pháp, bao gồm dữ liệu lưu giữ không cần thiết cho các mục đích mà dữ liệu đã được thu thập hoặc xử lý sau đó; xác nhận rằng các hành động được đề cập ở trên và nội dung của họ đã được biết đến với những người mà dữ liệu được tiết lộ trừ khi yêu cầu này chứng minh là không thể hoặc liên quan có nghĩa là rõ ràng không tương xứng với quyền được bảo vệ. Người dùng cũng có quyền di động dữ liệu.

Tuy nhiên, người dùng có quyền phản đối, toàn bộ hoặc một phần, vì những lý do chính đáng, đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, ngay cả khi có liên quan đến mục đích thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân của mình với mục đích gửi quảng cáo hoặc tài liệu tiếp thị trực tiếp hoặc thực hiện khảo sát tiếp thị hoặc truyền thông thương mại và họ cũng có quyền yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu của mình. dữ liệu cá nhân của cô ấy. Quyền đối lập cũng có thể được thực hiện cụ thể, liên quan đến một hoặc nhiều phương pháp gửi thông tin liên lạc tiếp thị. Người dùng cũng có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát có liên quan cũng như quyền rút lại sự đồng ý đã đưa ra trước đó.

Các quyền trên có thể được thực hiện bằng cách liên hệ với DPO bằng cách gửi email đến customercare@tinyink.com.vn.