CHÍNH SÁCH COOKIE

Thông báo thông tin mở rộng về việc sử dụng cookie

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TINY INK, có văn phòng đăng ký tại Việt Nam (Sài Gòn), công ty quản lý trang web www.tinyink.com.vn theo đây cung cấp các thông tin sau về việc sử dụng cookie trên trang web www.tinyink.com.vn (sau đây gọi là "Trang web").

Cookies là gì?

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được gửi đến thiết bị đầu cuối bạn sử dụng để truy cập Internet (thường là trình duyệt của bạn) bởi các trang web bạn truy cập. Cookie được lưu trữ trong máy tính hoặc thiết bị của bạn để được các trang web đó nhận ra trong các lần truy cập tiếp theo của bạn. Mỗi cookie là duy nhất cho mỗi trình duyệt và thiết bị bạn sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi.
Cookie không thể xem hoặc truy xuất dữ liệu từ các cookie khác, truyền vi-rút máy tính hoặc xác định và sử dụng địa chỉ email, cũng như chúng không thể thu thập các tệp hoặc dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Cookie có thể được cài đặt bởi nhà điều hành trang web bạn đang truy cập ("cookie của bên thứ nhất") hoặc bởi các trang web khác ("cookie của bên thứ ba").
Cookie có thể được lưu trữ vĩnh viễn trong thiết bị của bạn cho đến khi chúng hết hạn hoặc cho đến khi bạn xóa chúng ("cookie vĩnh viễn") hoặc chúng có thể được tự động loại bỏ khi bạn từ bỏ Trang web hoặc khi bạn đóng trình duyệt ("cookie phiên").
Cookie được sử dụng cho một số mục đích, để đảm bảo hoạt động chính xác của Trang web và cung cấp trải nghiệm duyệt web được cải thiện và hiệu quả hơn, ví dụ:

  • hiển thị các thiết đặt dẫn hướng có liên quan;
  • ghi nhớ sở thích của du khách;
  • cải thiện trải nghiệm người dùng tổng thể;
  • hạn chế số lượng quảng cáo được hiển thị bằng cách ngăn khách truy cập xem quảng cáo đã được hiển thị trong quá khứ.

Đồng ý và quản lý các tùy chọn cookie

Khi lần đầu tiên truy cập vào bất kỳ trang nào của Trang web của chúng tôi, một biểu ngữ có chứa tuyên bố chính sách đơn giản được hiển thị.
Bằng cách đóng biểu ngữ hoặc nhấp vào nút "Tôi đồng ý" trên biểu ngữ hiển thị cho bạn, bạn đồng ý sử dụng cookie.
Nếu bạn không muốn đồng ý hoặc muốn rút lại sự đồng ý của mình, bạn có thể thay đổi và quản lý tùy chọn của mình bằng cách sử dụng dịch vụ Cài đặt Cookie bằng cách nhấp vào liên kết được hiển thị trên biểu ngữ.
Việc rút lại sự đồng ý của bạn sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn trước khi rút tiền.

Bạn cũng có thể chặn hoặc xóa cookie, khỏi Trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ trang web nào khác, bằng cách kích hoạt cài đặt trên trình duyệt của bạn cho phép bạn từ chối cài đặt tất cả hoặc một số cookie.

Plugin của bên thứ ba

Trang web của chúng tôi cũng có thể chứa các plugin và /hoặc nút truyền thông xã hội cho phép chúng tôi dễ dàng chia sẻ nội dung của mình trên phương tiện truyền thông xã hội yêu thích của bạn. Các plugin này không lưu bất kỳ cookie nào trên máy tính của bạn. Tuy nhiên, nếu cookie đã có trên máy tính của bạn, các plugin có thể nhận ra nó và sử dụng nó. Việc thu thập và sử dụng thông tin của các bên thứ ba này được thực hiện dựa trên chính sách bảo mật của họ. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc các chính sách bảo mật đó một cách cẩn thận.

Sử dụng các trang web khác

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc các chính sách về quyền riêng tư và cookie của các trang web bạn có thể truy cập thông qua các liên kết được tìm thấy trên Trang web của chúng tôi.
Xin lưu ý rằng cài đặt tùy chọn cookie của bạn trên Trang web này sẽ không được áp dụng cho trang web của các công ty khác.

Phạm vi công bố và phổ biến dữ liệu

Dữ liệu được thu thập thông qua cookie được xử lý bởi nhân viên và nhân viên của TINY INK, những người được ủy quyền hợp lệ để xử lý dữ liệu phù hợp với nhiệm vụ công việc tương ứng của họ.
Những dữ liệu này có thể được xử lý bởi các công ty bên thứ ba thực hiện công việc kỹ thuật và tổ chức thay mặt cho Tiny Ink (ví dụ: các nhà cung cấp dịch vụ web). Các công ty này được chỉ định làm bộ xử lý dữ liệu và có nghĩa vụ bảo mật thông tin cá nhân theo hợp đồng.
Dữ liệu được thu thập thông qua cookie có thể được chuyển ra nước ngoài bằng cách thực hiện các biện pháp và biện pháp phòng ngừa cần thiết theo luật hiện hành để chúng tôi có thể cấp mức độ bảo mật và bảo vệ dữ liệu đầy đủ. Trong mọi trường hợp, dữ liệu của bạn sẽ không được tiết lộ cho những người không xác định.

Bộ điều khiển dữ liệu và liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TINY INK
4/4 Phan Ke Binh, Dakao, District 1, HCMC, Vietnam
Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu
Email: customercare@tinyink.com.vn

Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến Chính sách Cookie này, hãy có bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của bạn hoặc bạn muốn thực hiện các quyền của mình theo luật hiện hành về bảo vệ Dữ liệu Cá nhân, vui lòng liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu bằng cách viết đến địa chỉ / địa chỉ email được liệt kê ở trên.