ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

Các Điều khoản và Điều kiện bán hàng chung sau đây chi phối việc cung cấp và bán sản phẩm trên trang web của chúng tôi ("www.tinyink.com.vn"). Các sản phẩm mua trên www.tinyink.com.vn được bán trực tiếp bởi CTCP Thương mại Dịch vụ TINY INK.

Yêu cầu cung cấp thông tin nên được thực hiện thông qua Dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi: bấm vào đây Để liên hệ với Bộ phận Chăm sóc Khách hàng. Để biết thêm thông tin pháp lý, hãy đến khu vực Chăm sóc Khách hàng. 

Ở đó bạn có thể tìm thấy thông tin về đơn đặt hàng, lô hàng, hoàn tiền và trả lại sản phẩm đã mua trên www.tinyink.com.vn. Đối với bất kỳ thông tin pháp lý nào khác, hãy truy cập các phần: Điều khoản và Điều kiện sử dụng chung, Chính sách bảo mật và Chính sách đổi trả và trao đổi.

1. CHÍNH SÁCH KINH DOANH CỦA CHÚNG TÔI

1.1 Chúng tôi cung cấp sản phẩm trên www.tinyink.com.vn và các dịch vụ kinh doanh thương mại điện tử của nó chỉ dành riêng cho người dùng cuối của nó, tức là "Người tiêu dùng".

1.2 "Người tiêu dùng" có nghĩa là bất kỳ cá nhân nào đang hành động vì mục đích nằm ngoài thương mại, kinh doanh hoặc nghề nghiệp của mình. Nếu bạn không phải là người tiêu dùng, vui lòng không mua bất kỳ sản phẩm nào trên www.tinyink.com.vn 

1.3 Các Điều khoản và Điều kiện bán hàng chung này chỉ quy định việc cung cấp, truyền tải và chấp nhận các đơn đặt hàng liên quan đến sản phẩm trên www.tinyink.com.vn giữa những người sử dụng www.tinyink.com.vn

1.4 Các điều khoản và điều kiện bán hàng chung không quy định việc cung cấp dịch vụ hoặc bán sản phẩm được thực hiện bởi các bên thứ ba trên www.tinyink.com.vn thông qua các liên kết, biểu ngữ hoặc các liên kết siêu văn bản khác. Trước khi gửi đơn đặt hàng và mua sản phẩm và dịch vụ từ các bên thứ ba đó, chúng tôi khuyên bạn nên xác minh các điều khoản và điều kiện của bên thứ ba vì chúng tôi sẽ không được coi là chịu trách nhiệm về việc cung cấp dịch vụ do bên thứ ba cung cấp hoặc thực hiện các giao dịch thương mại điện tử giữa người dùng của người dùng www.tinyink.com.vn và các bên thứ ba.

2. CÁCH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

2.1 Để đặt hàng mua một hoặc nhiều sản phẩm trên www.tinyink.com.vn, bạn phải điền vào mẫu đơn đặt hàng trực tuyến và gửi nó bằng điện tử cho chúng tôi, theo các hướng dẫn có liên quan.

2.2 Biểu mẫu đơn hàng chứa một liên kết đến các Điều khoản và Điều kiện bán hàng chung này, và cũng chứa thông tin về các đặc điểm chính của từng sản phẩm được đặt hàng và đơn giá có liên quan, loại thanh toán mà bạn có thể sử dụng để mua từng sản phẩm, điều khoản vận chuyển cho các sản phẩm đã mua, chi phí vận chuyển và vận chuyển, và tham khảo các điều khoản và điều kiện để trả lại sản phẩm đã mua. 

2.3 Một đơn đặt hàng sẽ được coi là đã được gửi khi chúng tôi nhận được mẫu đơn đặt hàng của bạn bằng điện tử và thông tin của đơn đặt hàng đã được xác minh là chính xác. 

2.4 Trước khi gửi mẫu đơn đặt hàng để mua sản phẩm, bạn sẽ được yêu cầu đọc kỹ Các Điều khoản và Điều kiện bán hàng chung, để in một bản sao bằng cách sử dụng tùy chọn in và lưu hoặc sao chép bản sao của chúng để sử dụng cá nhân của riêng bạn.

2.5 Mẫu đơn đặt hàng sẽ được nộp trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi trong thời gian cần thiết để xử lý đơn đặt hàng của bạn và theo quy định của pháp luật. Bạn có thể truy cập biểu mẫu đơn hàng của mình bằng cách nhấp vào phần gọi là Lệnh của Tôi. 

2.6 Trước khi gửi mẫu đơn hàng, bạn sẽ được yêu cầu xác định và sửa lỗi đầu vào có thể xảy ra.

2.7 Tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng để thực hiện hợp đồng với chúng tôi.

2.8 Sau khi mẫu đơn đặt hàng của bạn đã được gửi, chúng tôi sẽ xử lý đơn đặt hàng của bạn.

2.9 Chúng tôi có thể không xử lý mua hàng khi không có đủ đảm bảo khả năng thanh toán khi đơn đặt hàng không đầy đủ hoặc không chính xác, hoặc các sản phẩm không còn nữa. Trong các trường hợp trên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email rằng hợp đồng chưa được thực hiện và chúng tôi đã không thực hiện lệnh mua hàng của bạn nêu rõ lý do của nó. Nếu các sản phẩm được hiển thị trên www.tinyink.com.vn không còn có sẵn tại thời điểm truy cập cuối cùng của bạn và một khi chúng tôi đã nhận được mẫu đơn đặt hàng của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về sự không có sẵn của các sản phẩm đã đặt hàng trong vòng mười hai (12) đến mười lăm (15) ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được đơn đặt hàng của bạn. Nếu mẫu đơn hàng đã được gửi và giá đã được thanh toán cho các mặt hàng không còn nữa, chúng tôi sẽ hoàn trả số tiền đã thanh toán cho các mặt hàng đó. 

2.10 Bằng cách gửi mẫu đơn đặt hàng và ký hợp đồng với chúng tôi, bạn chấp nhận vô điều kiện và cam kết tuân thủ các quy định của các Điều khoản và Điều kiện bán hàng chung này. Nếu bạn không đồng ý với một số quy định của các Điều khoản và Điều kiện bán hàng chung này, vui lòng không gửi mẫu đơn đặt hàng của bạn để mua sản phẩm trên www.tinyink.com.vn.

2.11 Bằng cách gửi mẫu đơn đặt hàng, bạn đồng ý và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện bán hàng chung này cũng như các điều kiện khác có trong www.tinyink.com.vn, ngay cả thông qua các liên kết, bao gồm các Điều khoản và Điều kiện sử dụng chung và Chính sách bảo mật. 

2.12 Sau khi gửi mẫu đơn hàng, chúng tôi sẽ gửi cho bạn email nhận đơn hàng mua hàng, chứa bản tóm tắt thông tin liên quan đến mẫu đơn hàng (Điều khoản và Điều kiện bán hàng chung, đặc điểm chính của sản phẩm, thông tin chi tiết về giá cả, điều khoản thanh toán, chính sách hoàn trả và chi phí vận chuyển).

3. BẢO LÃNH VÀ CHỈ ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM

3.1 Trên www.tinyink.com.vn, chúng tôi chỉ cung cấp các sản phẩm được đánh dấu bằng nhãn hiệu TINY INK. Các sản phẩm này được sản xuất bởi TINY INK Services Trading JSC.

3.2 Chúng tôi không bán các sản phẩm cũ, sản phẩm thiếu sót hoặc sản phẩm có chất lượng thấp hơn các tiêu chuẩn thị trường tương ứng. 

3.3 Các đặc điểm chính của sản phẩm được thể hiện trên www.tinyink.com.vn trên mỗi trang sản phẩm. Các sản phẩm được chào bán trên www.tinyink.com.vn có thể không chính xác tương ứng với hàng may mặc thực về hình ảnh và màu sắc do trình duyệt Internet hoặc màn hình được sử dụng.

3.4 Giá có thể thay đổi. Kiểm tra giá bán cuối cùng trước khi gửi mẫu đơn hàng có liên quan.

3.5 Đơn đặt hàng được thực hiện từ một trang web Quốc gia khác với trang bạn đang vận chuyển hoặc đến các địa chỉ mà chúng tôi không thể gửi, sẽ tự động bị hủy.

3.6 Tất cả các sản phẩm đi kèm với một thẻ nhận dạng được gắn với một con dấu dùng một lần. Không xóa thẻ hoặc con dấu khỏi các sản phẩm đã mua nếu bạn muốn trả lại sản phẩm đã mua.

3.7 Nếu bạn quyết định thực hiện quyền trả lại sản phẩm đã mua, chúng tôi có quyền không chấp nhận các sản phẩm trả lại được trả lại mà không có thẻ hoặc con dấu tương ứng hoặc đã bị thay đổi từ trạng thái ban đầu hoặc bị hư hỏng.

4. THANH TOÁN

4.1 Thanh toán giá sản phẩm và chi phí vận chuyển có liên quan phải được thực hiện bằng cách sử dụng một trong các thủ tục được ghi trên mẫu đơn hàng.

4.2 Trong trường hợp thanh toán bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, việc thanh toán sẽ được xử lý bởi VTCpay. VTCpay là công ty cung cấp dịch vụ xử lý thanh toán để bán sản phẩm trên www.tinyink.com.vn. Tất cả các chi tiết thẻ tín dụng (ví dụ: số thẻ, ngày hết hạn, chi tiết của chủ thẻ) sẽ được gửi qua giao thức được mã hóa đến các ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử từ xa.

Những chi tiết này sẽ không được sử dụng bởi VTCpay cũng như chúng tôi hoặc các đại lý được ủy quyền của họ, ngoại trừ việc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc mua hàng của bạn, ví dụ như hoàn tiền trong trường hợp trả lại (sau khi thực hiện quyền trở về của bạn) hoặc để báo cáo các trường hợp gian lận hoặc các vấn đề phụ trợ khác.

Giá cho việc mua sản phẩm và chi phí vận chuyển và giao hàng của họ như được chỉ định trên mẫu đề xuất đơn hàng sẽ được tính vào tài khoản của bạn tại thời điểm các sản phẩm đã mua được vận chuyển.

5. HẢI QUAN, THUẾ QUAN

Tất cả các mức giá không bao gồm thuế hải quan và nhập khẩu. Thuế và phí vận chuyển sẽ được tính khi bạn thanh toán.

6. VẬN CHUYỂN VÀ GIAO NHẬN SẢN PHẨM

Đối với vận chuyển và giao hàng sản phẩm cụ thể, các thủ tục xem khu vực Chăm sóc Khách hàng. Hãy đọc kỹ các phần này. Thông tin được cung cấp trong các phần này tạo thành một phần không thể thiếu của các Điều khoản và Điều kiện bán hàng chung này và do đó, sẽ được bạn đọc và chấp nhận đầy đủ tại thời điểm mẫu đơn đặt hàng của bạn được gửi.

7. CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Vui lòng liên hệ với Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi để biết thêm thông tin.

8. TRẢ LẠI

8.1 Bạn có thể trả lại sản phẩm đã mua trong vòng ba mươi (30) ngày (áp dụng cho bên ngoài Việt Nam) hoặc mười (10) ngày (áp dụng cho khách hàng sống tại Việt Nam) từ khi nhận sản phẩm đã mua trên www.tinyink.com.vn.

8.2 Để trả lại sản phẩm cần hoàn thành Mẫu trả lại trực tuyến trong vòng 30 ngày (áp dụng cho bên ngoài Việt Nam) hoặc mười (10) ngày (áp dụng cho khách hàng sống tại Việt Nam) kể từ khi nhận được đơn đặt hàng.

8.3 Sản phẩm phải được trả lại trong vòng ba mươi (30) ngày (áp dụng cho bên ngoài Việt Nam) hoặc mười (10) ngày (áp dụng cho khách hàng sống tại Việt Nam) kể từ ngày gói hàng được giao cho bạn.

8.4 Bạn có thể vận chuyển tờ khai của mình với dịch vụ vận chuyển theo lựa chọn của bạn và việc vận chuyển trở lại sẽ do bạn tự chi trả. Vui lòng xác minh rằng bạn đã hoàn thành chính xác và bao gồm bưu kiện của bạn tất cả các tài liệu cần thiết để làm thủ tục hải quan. Tất cả các tài liệu như vậy phải bằng tiếng Anh để nó có thể được sử dụng bởi cả chính quyền của quốc gia bạn đang vận chuyển từ (để xuất khẩu) và bởi chính quyền Việt Nam (để nhập khẩu). Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến của chính quyền địa phương và / hoặc dịch vụ vận chuyển đã chọn của bạn để đảm bảo rằng tài liệu là đủ. Nhà cung cấp không thể chịu trách nhiệm về các bưu kiện bị giam giữ tại hải quan vì thiếu hoặc không đủ tài liệu.

Chúng tôi khuyên bạn nên chọn một dịch vụ vận chuyển cho phép bạn theo dõi việc giao hàng bất cứ lúc nào. Hãy chắc chắn rằng loại vận chuyển bạn chọn đảm bảo giao bưu kiện trong khung thời gian ba mươi (30) ngày (áp dụng cho bên ngoài Việt Nam) hoặc mười (10) ngày (áp dụng cho khách hàng sống tại Việt Nam) kể từ ngày bạn nhận được đơn đặt hàng của mình. 

8.5 Quyền trả lại - bên cạnh việc tuân thủ các điều khoản và thủ tục được mô tả tại mệnh giá 8.1, 8.2, 8.3 và 8.4 ở trên - sẽ được coi là thực hiện chính xác một cách chính xác khi các điều kiện sau đây đã được đáp ứng đầy đủ:

  • Mẫu tờ khai trực tuyến phải được hoàn thành chính xác và nộp trong vòng ba mươi (30) ngày (áp dụng cho bên ngoài Việt Nam) hoặc mười (10) ngày (áp dụng cho khách hàng sống tại Việt Nam) kể từ khi nhận được đơn đặt hàng;

  • sản phẩm không được sử dụng, mòn, rửa hoặc hư hỏng;

  • thẻ nhận dạng vẫn phải được gắn vào sản phẩm có con dấu dùng một lần;

  • sản phẩm phải được trả lại trong bao bì gốc;

  • sản phẩm phải được trả lại trong vòng ba mươi (30) ngày (áp dụng cho bên ngoài Việt Nam) hoặc mười (10) ngày (áp dụng cho khách hàng sống tại Việt Nam) kể từ ngày gói hàng được giao cho bạn.

  • 8.6 Nếu quyền trả lại được thực hiện phù hợp với các quy định quy định trong phần này, Chúng tôi sẽ hoàn trả số tiền đã thanh toán cho các sản phẩm được trả lại. Chi phí vận chuyển, thuế, thuế và phí bạn đã trả cho việc giao các sản phẩm đã mua sẽ không được hoàn trả.

8.7 Chúng tôi sẽ hoàn trả số tiền đã trả cho việc mua sản phẩm và chi phí vận chuyển của họ giao hàng cho bạn chỉ khi sản phẩm được trả lại vì những lý do có thể là do chúng tôi, chẳng hạn như khi các sản phẩm không có các đặc điểm thiết yếu đã hứa, có lỗi sản xuất hoặc chúng đã được giao sai.

8.8 Chúng tôi sẽ hoàn trả số tiền đã thanh toán càng sớm càng tốt và trong mọi trường hợp trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày chúng tôi biết về quyết định của bạn để thực hiện quyền trở lại của bạn. Sau khi xác nhận rằng các điều khoản và điều kiện nêu trên đã được tuân thủ hợp lệ, chúng tôi sẽ nhanh chóng bắt đầu thủ tục hoàn tiền như được chỉ định trong phần 9. 

8.9 Trong trường hợp lợi nhuận của bạn không tuân thủ các điều khoản và điều kiện được quy định trong phần 8 của các Điều khoản và Điều kiện bán hàng chung này, bạn sẽ không được hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào đã trả. Tuy nhiên, bạn sẽ có quyền, bằng chi phí của riêng bạn, nhận được các sản phẩm trong điều kiện mà chúng được gửi trở lại. Nếu bạn không muốn nhận sản phẩm trong điều kiện chúng được gửi lại, chúng tôi sẽ có quyền giữ sản phẩm và giữ lại số tiền đã thanh toán cho việc mua sản phẩm của bạn.

9. THỜI GIAN VÀ THỦ TỤC HOÀN TIỀN

9.1 Sau khi sản phẩm đã được trả lại, chúng tôi sẽ kiểm tra sự phù hợp của các sản phẩm với các điều kiện được nêu tại mục 8 ở trên. Khi chúng tôi có thể xác nhận rằng các điều kiện như vậy đã được đáp ứng, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email xác nhận việc chấp nhận các sản phẩm trả lại.

9.2 Bất kể loại thanh toán nào bạn đã sử dụng, thủ tục hoàn tiền sẽ được bắt đầu trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi chúng tôi được thông báo về quyết định của bạn để thực hiện quyền trả lại của bạn, sau khi kiểm tra xem quyền trả lại đã được thực hiện chính xác và các sản phẩm trả lại đã được chấp nhận.

9.3 Nếu người nhận các sản phẩm được ghi trong mẫu đơn hàng khác với cá nhân đã thanh toán cho các sản phẩm đó, số tiền thanh toán cho các mặt hàng được trả lại sẽ được hoàn trả cho cá nhân đã thanh toán.

9.4 Ngày giá trị của tín dụng sẽ giống như ngày giá trị của khoản ghi nợ ban đầu và do đó, bạn sẽ không bị tổn thất lãi suất.

10. QUYỀN RIÊNG TƯ

10.1 Bạn sẽ tìm thấy thông tin về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách nhấp vào Chính sách bảo mật.

10.2 Bạn nên đọc, nếu bạn chưa làm như vậy, Các Điều khoản và Điều kiện sử dụng chung của chúng tôi cũng chứa thông tin quan trọng về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng và trên các hệ thống bảo mật của www.tinyink.com.vn.

10.3 Để biết thêm thông tin về Chính sách bảo mật của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại customercare@tinyink.com.vn.

11. LUẬT QUẢN LÝ

Các Điều khoản và Điều kiện bán hàng chung này và bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến chủ đề của nó (bao gồm các tranh chấp và khiếu nại ngoài hợp đồng) đều được điều chỉnh và hiểu theo quy định của pháp luật Việt Nam.

12. SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT

Các Điều khoản và Điều kiện bán hàng chung có thể được sửa đổi theo thời gian do luật pháp và quy định mới hoặc các lý do khác. Các Điều khoản và Điều kiện bán hàng chung mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày công bố trên www.tinyink.com.vn.