TRẢ LẠI VÀ HOÀN TIỀN

Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo sự hài lòng của bạn. Nếu vì bất kỳ lý do gì, bạn không hài lòng với đơn đặt hàng của mình, bạn có thể thực hiện quyền trả lại sản phẩm đã mua trong vòng ba mươi (30) ngày (áp dụng cho bên ngoài lãnh thổ Việt Nam) hoặc mười (10) ngày (áp dụng cho khách hàng sống tại Việt Nam) tính từ ngày mà bạn nhận được sản phẩm từ www.tinyink.com.vn. Các mặt hàng trả lại phải được vận chuyển trở lại cho Nhà cung cấp trong vòng ba mươi (30) ngày (áp dụng cho bên ngoài Việt Nam) hoặc mười (10) ngày (áp dụng cho khách hàng sống ở Việt Nam) kể từ ngày gói hàng được giao cho bạn. Các sản phẩm được trả lại bằng cách gửi gói hàng thông qua một đại lý vận chuyển mà bạn chọn.

Vui lòng hoàn thành Biểu mẫu trả hàng có sẵn trong khu vực Chăm sóc Khách hàng. Bạn cũng có thể trả lại một mặt hàng để đổi lấy một mặt hàng khác và thanh toán chi phí giao hàng. 

 

FAQs

Quyền đổi trả sản phẩm sẽ được thực hiện sau khi các điều kiện sau đây đã được đáp ứng đầy đủ:

- Mẫu Yêu cầu đổi trả trực tuyến phải được hoàn thành chính xác và nộp cho Nhà cung cấp trong vòng ba mươi (30) ngày (áp dụng cho bên ngoài Việt Nam) hoặc mười (10) ngày (áp dụng cho khách hàng sống tại Việt Nam) kể từ ngày nhận hàng;

- sản phẩm chưa được sử dụng, mòn, rửa, sửa đổi hoặc hư hỏng;

- thẻ nhận dạng (price tag) vẫn được gắn vào sản phẩm;

- sản phẩm được trả lại trong bao bì gốc;

- sản phẩm phải được trả lại trong vòng ba mươi (30) ngày (áp dụng cho bên ngoài Việt Nam) hoặc mười (10) ngày (áp dụng cho khách hàng sống tại Việt Nam) kể từ ngày gói hàng được giao cho bạn.

Nếu bạn đã đáp ứng tất cả các yêu cầu nêu trên, chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ giá cho các sản phẩm đã mua lại. Bất kỳ khoản thuế, thuế và phí nào bạn đã trả cho việc giao các sản phẩm đã mua sẽ không được hoàn trả. Bạn sẽ được thông báo nếu các sản phẩm trả lại không thể được chấp nhận. Trong trường hợp này, bạn sẽ có quyền, bằng chi phí của riêng bạn, nhận được các sản phẩm trong điều kiện mà chúng được gửi trở lại. Nếu bạn không muốn nhận sản phẩm trong điều kiện chúng được gửi lại, chúng tôi sẽ có quyền giữ sản phẩm và giữ lại số tiền đã thanh toán cho việc mua sản phẩm của bạn.

 

Xin lưu ý rằng chi phí vận chuyển, thuế, thuế và phí bạn đã trả cho việc giao các sản phẩm đã mua sẽ không được hoàn trả. Để biết thêm thông tin, hãy đọc phần Vận chuyển trở lại dưới đây hoặc truy cập khu vực Chăm sóc Khách hàng.

Bạn có thể gửi hàng trả lại bằng dịch vụ vận chuyển mà bạn chọn và chi phí vận chuyển trả lại sẽ do bạn tự chịu. Vui lòng xác minh rằng bạn đã điền chính xác và gửi kèm theo gói hàng của mình tất cả các tài liệu cần thiết để làm thủ tục hải quan. Vui lòng đảm bảo in và điền vào 5 bản sao Hóa đơn Trả lại Proforma đi kèm với bưu kiện của bạn. Nếu không có tất cả các bản sao, gói hàng sẽ bị Hải quan từ chối và sẽ được trả lại cho bạn.

Cơ quan hải quan yêu cầu tất cả các tài liệu đó phải được viết bằng tiếng Anh để cơ quan chức năng của quốc gia nơi bạn gửi hàng (đối với xuất khẩu) và cơ quan chức năng Việt Nam (đối với nhập khẩu) có thể sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến của chính quyền địa phương và/hoặc dịch vụ vận chuyển mà bạn đã chọn để đảm bảo rằng giấy tờ đầy đủ. Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm đối với các bưu kiện bị giữ lại tại Hải quan do thiếu hoặc không đầy đủ giấy tờ.

Do đó, Nhà cung cấp đặc biệt khuyên bạn nên chọn dịch vụ vận chuyển cho phép bạn theo dõi nó bất cứ lúc nào.

Sau khi chúng tôi đã nhận được các sản phẩm trả lại và kiểm tra xem các sản phẩm đáp ứng tất cả các yêu cầu, bạn sẽ nhận được một email mà các sản phẩm trả lại đã được chấp nhận. Bất kể hình thức thanh toán bạn đã sử dụng (Thẻ tín dụng / Thẻ ghi nợ, PayPal khi có sẵn), thủ tục hoàn tiền sẽ bắt đầu trong vòng 30 ngày kể từ ngày chúng tôi được thông báo về quyết định của bạn để thực hiện quyền trả lại các sản phẩm đã mua và một khi chúng tôi đã kiểm tra xem việc trả lại có được thực hiện phù hợp với các điều kiện trên hay không.

Khoảng thời gian hoàn trả số tiền bạn đã trả để mua các sản phẩm được trả lại phụ thuộc vào loại thanh toán được sử dụng:

- mua bằng Thẻ tín dụng/Thẻ ghi nợ: thời gian hoàn tiền sẽ phụ thuộc vào chính sách của công ty thẻ tín dụng. Tuy nhiên, chúng tôi muốn đảm bảo với bạn rằng ngày giá trị của khoản tín dụng sẽ trùng với ngày thanh toán ban đầu; do đó bạn sẽ không bị mất lãi suất;

- thanh toán bằng PayPal: hoàn tiền sẽ được ghi có vào tài khoản PayPal của bạn và sẽ được hiển thị ngay lập tức. Việc hoàn trả thực tế cho thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ liên quan đến tài khoản PayPal của bạn phụ thuộc vào công ty phát hành thẻ.